Vesna Leskošek

Vesna Leskošek je redna profesorica na Fakulteti za socialno delo UL. Predava o spolu in nasilju, družbenih gibanjih, omrežjih in družbenih neenakostih. Raziskuje področja spola, socialne države in socialne politike, nasilja in revščine. Trenutno se ukvarja z revščino v starosti. Rezultate raziskav objavlja v tujih in domačih znanstvenih revijah. Zadnja publikacija, izdana v soavtorstvu, ima naslov Pravica do abortusa (Založba FDV, 2021).