EU projekti

S svojo vpetostjo v mednarodni prostor gradimo tudi dolgoročna partnerstva v okviru različnih mednarodnih projektov, s katerimi lahko dolgoročneje naslavljamo teme in področja dela, s katerimi zagotavljamo razvoj lastne organizacije in opolnomočenje deležnic* društva Mesto žensk. Mednarodni projekti nam poleg povezovanja in krepitev lastnih kapacitet omogočajo strateški razvoj na področjih kulturno-umetnostne vzgoje, zgodovinjenja in arhiviranja, internalizacijo lastnih produkcij, razvijanje novih  produkcijskih modelov (npr. skupnostna umetniška produkcija). Pri evropskih projektih sodelujemo od leta 2008. Do sedaj smo sodelovale že v desetih, dva od njih (Rdeče zore nad Mestom žensk in Ženske o ženskah) pa tudi tudi uspešno vodile.

Je triletni projekt za razvoja občinstva, ki je namenjen vzpostavljanju vezi med poklicnimi kulturnimi delavkami_ci, umetnicami_ki in njihovimi lokalnimi skupnostmi na področju plesa in uprizoritvenih umetnosti...
Pri projektu gre za to, da mladim ljudem ponujamo ustvarjalne in privlačne načine razumevanja konceptov, povezanih z družbenim spolom, da ozaveščamo o tem, kako je spol povezan z močjo...
Je projekt sodelovanja v okviru umetnosti, ki bo kritično raziskoval politike in prakse udeležbe na področju umetnosti in si s postopki, ki segajo od ustvarjanja in širjenja umetnosti prek sodelovanja...
Projekt se je osredotočal na prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti med uslužbenkami_ci in prostovoljkam_ci v sektorju nevladnih organizacij, ki so običajno spregledane. Njegov cilj je bil preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi, samozaposlenimi...
Projekt se osredotoča na reprezentacijo žensk v preteklosti in sedanjosti. Patriarhalna kultura je namreč iz zgodovine izvzela ženske, razen tistih, ki so bile tudi same del ustroja moči. Projekt se zato osredotoča na vprašanja enakosti spolov, kjer zapuščino žensk obravnavamo skozi feministično...
Mesto žensk letos sodeluje pri projektu ACTART v okviru programa Erasmus+. Skupaj z društvom K-zona (Hrvaška) in Organizacijo za promocijo aktivizma OPA (Srbija) med 30. septembrom in 6. oktobrom v Zagrebu ...
Partnerke projekta: maezenatentum.at (Avstrija), Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Gryllus Kft (Madžarska), v sodelovanju z: Archiv Frau und Musik, Frankfurt am Main (Nemčija), Heorines of sound, Berlin (Nemčija).
Dvoletni mednarodni program (6 partnerjev iz 5 držav) oblikovan za evropske profesionalke_ce (ali bodoče profesionalke ...
What Drives Us je mednarodni projekt, ki poskuša osvetliti trajnostno razsežnost festivalov. Ob zavedanju, da festivali delujejo po različnih modelih, pozivamo kolektive in bolj institucionalno naravnave organizacije, da z nami delijo svoje videnje...
Live art, umetniška disciplina je zaradi protejskih in raznolikih form, posebnega vključevanja publike, inovativnih ...