Več festivalskih dogodkov

Mladinske delovne akcije so bile sestavni del socialistične Jugoslavije. S prostovoljnim delom je tisoče mladih brigadirjev in brigadirk prispevalo k razvoju države in k realizaciji ključnih infrastrukturnih projektov...
Delavnica bo udeleženke vodila skozi proces medbesedilnega in kontekstualnega branja, dekonstruiranja in prevajanja besedil ter idej iz lokalnih, regionalnih in perifernih jezikov...

Pravilo je ljubezen je serija performansov, ki raziskujejo odpor proti normalizaciji apatije in konformizma. V pričujoči seriji Alicia Grullón določi posamezno pravilo tako za občinstvo kot tudi za izvajalko, ki ga je treba dosledno upoštevati med trajanjem performansa. V performansu Grullón

Mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk 3. 10. — 14. 10.

Ob neprestanih napadih na reproduktivne pravice, militarizaciji in naraščajoči revščini se stanje enakosti spolov po vsem svetu močno slabša, istočasno pa ženske* v družbi aktivno utrjujejo svoj položaj. Poudarek 29. edicije festivala Mesto žensk ne bo na objokovanju izgub, temveč na prizadevanjih za naš vseprisotni upor in njegove nenehne pridobitve.