Knjižnica

Mesto žensk že vrsto let zaposluje vprašanje, kako arhivirati bogato zgodovino našega delovanja in ohraniti vsebine tudi po tem, ko se živi dogodki iztečejo. S svojimi arhivskimi dejavnostmi – knjižnico in digitalnim arhivom – želimo razkrivati družbeno angažiranost Mesta žensk kot osnovni princip našega feminističnega kuriranja in delovanja. S takó umeščeno vednostjo želimo intervenirati v glavne tokove slovenskega umetnostnega in družbenega sistema.

Specialna knjižnica za področje sodobnih umetnosti in feminizma

V Mestu žensk smo leta 2019 uspešno registrirale specialno knjižnico, osredotočeno na sodobne umetnosti in feminizem. Polovica gradiva, ki ga hranimo in dajemo na voljo javnosti, je vključena v skupnem katalogu slovenskih knjižnic Cobiss+ in obsega knjige, kataloge in fizični arhiv Mesta žensk. S takó umeščeno vednostjo želimo intervenirati v glavne tokove slovenskega umetnostnega in družbenega sistema.

Obenem vas vabimo, da nam poklonite gradivo in tako obogatite skupne vire, ki bodo dostopni vsem. Kaj lahko ponudite, nam sporočite na naslov knjiznica@cityofwomen.org.

knjižne novosti

Zagovor pravic ženske
Mary Wollstonecraft

nefikcija | slovenska | 1792

Nacionalni program za kulturo 2004-2007

slovenski | 2004

Večerja
Davis, Anna

roman | slovenski |  2020

Mi in oni
Vesna Leskošek, Mirjana Ule, Srečo Dragoš, Nina Kozinc, Metka Mencin Čeplak, Maja Breznik, Igor Ž. Žagar

publikacija | slovenska | 2005

spremljevalni knjižni program
Cobiss Arhiv

Knjižnica Mesta žensk se z drugimi knjižnicami povezuje v nacionalni knjižnični informacijski sistem COBISS, bazi, kjer se na enem mestu katalogizirajo izdane knjige, publikacije in časopisi. Trenutno je v COBISS sistem vnešen zgolj manjši del naše knjižnice, vendar bazo ves čas dopolnjujemo, da bi bil omogočen dostop do seznama vseh del, ki jih hranimo pri nas.

 

spremljevalni knjižni program
Mrežni muzej MŽ

Mesto žensk v sodelovanju z Moderno galerijo od leta 2016 vzpostavlja svoj digitalni arhiv v okviru repozitorija Mrežni muzej, kjer je shranjena, dokumentirana in sistematizirana zvočno-vizualna produkcija sodobne umetnosti, ki sicer še ni vkjučena v preglede umetniške produkcje v Sloveniji. S tem sodelovanjem posegamo v pomembne segmente avdiovizualne dediščine ter spodbujamo njeno dostopnost in uporabo v raziskovalne ter vzgojno-izobraževalne namene.