Ana Zavadlav

Ana Zavadlav je slikarka in grafičarka. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani na Oddelku za slikarstvo pri prof. Janezu Berniku in študij nadaljevala na specialki za grafiko. Posveča se predvsem knjižni ilustraciji za otroke in mladino ter redno ilustrira za reviji Ciciban in Cicido. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj, med drugim priznanje Hinka Smrekarja (2014), Smrekarjevo priznanje za poljudnoznanstveno ilustracijo (2006) in Levstikovo nagrado za ilustracije iz knjige Čriček in temačni občutek (2019), ki so bile razstavljene tudi na 4. mednarodnem natečaju ilustracije v Južni Koreji in na 34. knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni.

Events