25. april 2024
13.30 – 15.00
Vstop prost, prispevki bodo v angleškem jeziku z omogočenim prevodom v slovenščino

Premoščanje teorije in prakse (2. panel)

Goran Đurđević and Suzana Marjanić (zoom)
Myriam Bahaffou (zoom)
moderira Ewa Chomicka

Na drugem panelu bodo raziskovalci_ke in avtorji_ce nedavno izdanih knjig predstavile_i različne pristope k ekofeminizmu. Ekofeminizem: Između ženskih in zelenih študij (Durieux založba, Zagreb, 2020), ki sta ga uredila Goran Đurđević in Suzana Marjanić, se osredotoča na ekofeminizem v kontekstu Jugovzhodne Evrope. Ponuja analizo družbenih procesov in struktur ter aktivistične perspektive posameznih skupin in akterjev v javnem življenju. Myriam Bahaffou, ki izhaja iz svoje knjige Glitter on Compost: Everyday Ecofeminism (Le Passager Clandestin, 2022), pa bo analizirala ekofeminizem v okviru vsakodnevnih praks in jezikovnih perspektiv ter gradila na njihovih konceptih.

Na panelu bomo raziskale različne pristope k vprašanju ekofeminizma na presečišču med teorijo in prakso. Prav tako bomo govorcem_kam postavile vprašanja o najbolj perečih vprašanjih na področju feminizma in okolja ter se spraševali_e, kako lahko ekofeminizme implementiramo v naše vsakodnevno življenje.

 

Suzana Marjanić & Goran Đurđević: Ekofeminizem: med ženskimi in ekološkimi študijami 

Urednik in urednica Goran Đurđević in Suzana Marjanić bosta predstavila zbornik Ekofeminizem: med ženskami in zelenimi študijami (Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija, založba Durieux, Zagreb, 2020), ki vsebuje 40 besedil iz humanističnih in družboslovnih ved (antropologija, novinarstvo, politologija, sociologija, literarna teorija, pedagogika) ter umetnosti (pesništvo in proza) 37 avtorjev iz Hrvaške, Avstralije, Bosne in Hercegovine, Italije, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Cilji zbornika so: aktualizacija ekofeminizma in spodbujanje kritičnega premisleka ter analize dolgoročnega ekofeminizma na Hrvaškem in v Jugovzhodni Evropi, preplet globalnih in lokalnih pristopov ter prenos znanja in odprtost za mlade avtorje_ice. Knjiga se lahko tako bere na več ravneh: teoretično, kot prispevek k poznavanju teorije ekofeminizma v kontekstu sodobnih trendov, družbeno-politično, kot analizo družbenih procesov in struktur, ter aktivistično, zaradi analitičnega vidika aktivizma posameznih skupin in akterjev v javnem, performativnem in političnem življenju. V zadnjem delu zbornika so objavljene tudi pesmi, s čimer zbornik prikazuje holističen pristop k ekofeminizmu ter vključevanje znanstvenih študij, esejev in umetnosti, ki se vrača h koreninam in avtohtonim perspektivam življenja in skupnosti.
 

Myriam Bahaffou: Hibridni jeziki, hibridna življenja: ekofeministični jezik kot relacijska praksa v knjigi Glitter on Compost 

Glitter on Compost: Everyday Ecofeminisms (Le Passager Clandestin, 2022) je knjiga, v kateri se Myriam Bahaffou osredotoča na običajne izkušnje, ki bi morale po njenem mnenju predstavljati osrednjo temo ekofeminizma. V predstavitvi si avtorica prizadeva za boljše razumevanje tekstualne hibridnosti knjige, razloge zanje, izvorne vzgibe in uporabo. Res je, Myriam Bahaffou se odloči, da bo vsako poglavje začela z vsakdanjim življenjskim trenutkom, vsaka misel pa korenini v telesnih izkušnjah, včasih banalnih, na videz nevrednih teoretske pozornosti. Filozofski koncepti in akademske reference so prav tako prisotni, a odstopajo od tradicionalne rabe tovrstne literature. Poleg tega dve poglavji, ki sta jih napisali umetnici, otežita klasifikacijo sloga: ali gre za knjigo o politični teoriji, življenjski zgodbi ali o umetnosti? Kako se združujejo ti jeziki, in kar je najpomembnejše, zakaj in kako je ta izbira večnivojskega pripovednega sloga politična, kako deluje kot odmev ekofeminističnih in dekolonialnih pisnih praks? Raziskale bomo vprašanje popularizacije/vulgarnizacije in videle, kako ta praksa, ki jo avtorice v knjigi ves čas uporabljajo, prinaša razmislek o tipu tega znanja.

Umetnice in sodelujoče
Suzana Marjanić
Goran Đurđević
Myriam Bahaffou
Ewa Chomicka