Nina Vodopivec

Nina Vodopivec je socialna antropologija. Od leta 2006 je zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani kot znanstvena sodelavka, najprej je raziskovala v okviru programa Gospodarska in socialna zgodovina, od leta 2021 deluje v okviru programa Politične zgodovine. Njeno delo, ki temelji na terenskem raziskovanju, se osredotoča na izkušanje dela v času postsocialistične in neoliberalne transformacije, predvsem industrijskih delavk in delavcev. Raziskovala je tudi socialne spomine delavk na socializem, predvsem v povezavi z žensko emancipacijo. Med leti 2003 in 2010 je bila aktivna tudi v nevladnem sektorju, v okviru društva Humanitas je organizirala in vodila delavnice Medkulturne komunikacije. Študije predstavlja na konferencah, v znanstvenih in strokovnih člankih, leta 2021 je objavila knjigo o doživljanju deindustrializacije Tu se ne bo nikoli več šivalo. V letu 2010 je kot Fulbrightova štipendistka predavala na Univerzi Wittenberg v Ohio, ZDA.