Metka Kuhar

Metka Kuhar je redna profesorica socialne psihologije. Deluje v okviru Univerze v Ljubljani, Metta.si in Mudita inštituta. Svoje raziskovalno in pedagoško delo posveča raziskovanju fenomenov vsakdanjega življenja, zlasti duševnemu zdravju s poudarkom na travmi, na medosebni komunikaciji in odnosih, na samopodobi in mladini. Certificirana je iz več terapevtskih pristopov, med drugim iz somatskega doživljanja, nevroafektivnega relacijskega modela ter kraniosakralne resonance.