Jovana Mihajlović Trbovc

Jovana Mihajlović Trbovc je znanstvena sodelavka Inštituta za kulturne in spominske študije na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Leta 2015 je prejela nagrado Jean Blondel PhD Prize za najboljšo disertacijo s področja politike, ki jo podeljuje Evropski konzorcij za politološke raziskave. Raziskuje politike preteklosti in javnega spominjanja vojn, vpliv Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo na njene države naslednice ter reproduciranje zgodovinskih pripovedi v šolskih učbenikih. Posveča se tudi raziskovanju žensk v času socializma ter enakosti spolov v znanosti in vlogi družbenega spola v raziskovanju danes. Jovana Mihajlović Trbovc je članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti v Sloveniji in svetovalka za enakost spolov na ZRC SAZU.