Ksenološka prepletanja. 001a: Preizkušanje plastičnih variacij