MOČ – kdo potrebuje opolnomočenje? Raziskovanje družbenega spola in moči prek/v umetnosti

Moč je med ljudmi v vseh družbah razporejena neenako: ljudje imajo različen vpliv na odločevanje, različne pravice in dolžnosti. Družbeni spol je ena od razsežnosti, za katere se zdi, da imajo opraviti z organizacijo te neenake razporeditve moči, pri čemer so ženske navadno na nižjih položajih in imajo manj moči od moških, ne glede na različna obdobja in kraje. V naslednjih štirih letih se bo pet partnerskih organizacij iz Španije, Italije, Francije in Slovenije ukvarjalo z ozaveščanjem o tem, kako je družbeni spol povezan z močjo.  

Pri projektu POWER gre za to, da mladim ljudem ponujamo ustvarjalne in privlačne načine razumevanja konceptov, povezanih z družbenim spolom, da ozaveščamo o tem, kako je spol povezan z močjo: kako ljudje dandanes še zmeraj doživljajo diskriminacijo in zatiranje zaradi svoje spolne identitete, da razvijamo razumevanje, empatijo in solidarnost z drugimi, ki imajo različne tipe spolnih identitet in spolnih usmerjenosti, da bi se zoperstavili zatiranju, kakršnemu so podvrženi. Prek tristopenjskih neformalnih in participatornih metod, temelječih na umetnosti, bomo razvili veščine za sporazumevanje o s spolom povezani neenakosti in izzivih, s čimer bodo mladinski delavci in vodje deležni celostnega nabora orodja za načenjanje vprašanj spola in moči pri mladih na varen in privlačen način.   

Gradiva lahko uporabite sami in jih navežete na obravnavano snov, predvsem pa med mladimi poglobite razpravo o različnih vidikih spolne (ne)enakosti. Če želite, da ustvarjalno delavnico. v vaši ustanovi izvedejo avtorice gradiva, se obrnite na Saro Šabec  - vodjo kulturno-umetnostne vzgoje Mesta žensk: sara.sabec@cityofwomen.org.