#VsakDan8Marec

#VSAKDAN8MAREC

Pedagoško gradivo za izvedbo učne ure ob mednarodnem dnevu žensk

Ob mednarodnem dnevu žensk vsako leto pripravimo pedagoško gradivo #VsakDan8Marec. Namenjeno je vsem, ki želite z mladimi ob tej ali drugi priložnosti spregovoriti o vzrokih za spolno neenakost, a tudi o dolgi zgodovini bojev za pravice žensk in njihovih dosežkih.

Od leta 2018 učno uro #VsakDan8Marec oblikujemo kot kviz. Obsega niz vprašanj, ki preverjajo splošno razgledanost mladih in širijo njihovo poznavanje pomembnih zgodovinskih in sodobnih osebnosti, organiziranih bojev za enakost, izborjenih pravic žensk in področij, na katerih je spolna neenakost še vedno ali vse bolj pereča. 

Osrednji cilj učne ure (45 min) je spodbuditi aktivno razpravo med mladimi. V kvizu se lahko pomerijo v skupinah, spodbujanju njihove participacije pa sta namenjena tako kviz kot poznejša razprava.

Gradivo poleg vprašanj za kviz vsebuje pravilne odgovore, pojasnila k odgovorom in iztočnice, s pomočjo katerih lahko razpravo ob posameznih vprašanjih navežete na obravnavano snov, predvsem pa med mladimi poglobite razpravo o različnih vidikih spolne (ne)enakosti. 

Več o kvizu v zloženki (pdf).

Če gradivo potrebujete v drugačni obliki (npr. v Powerpointu), želite dodatne informacije ali želite, da ustvarjalno in dinamično učno uro v vaši ustanovi izvedejo avtorice gradiva, se obrnite na Saro Šabec - vodjo kulturno-umetnostne vzgoje Mesta žensk: sara.sabec@cityofwomen.org.