05/07/2023

Vemo, kdo smo

Podpišite peticijo za pravico trans oseb do samoopredelitve!

Ena najbolj pomembnih človekovih pravic je ta, da (po)vemo, kdo smo. Npr.: Sem ženska. Sem nebinarna oseba. Sem trans moški. V Sloveniji za transspolne osebe to ni mogoče. Če želijo, da njihovi osebni dokumenti izražajo, kdo so, so prisiljene pridobiti diagnozo duševne motnje. 

Ustrezen postopek spremembe podatka o spolu v osebnih dokumentih je hiter, preprost in administrativen, o njem pa odloča le oseba sama. Takšne so svetovne in evropske smernice, po katerih je področje urejeno že v 11 evropskih državah. V Sloveniji še ni tako: pogoj za vključitev v pravni postopek je invazivna medicinsko-psihiatrična obravnava. 

Da bi se to odpravilo, je treba v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru ta pogoj črtati. Transspolne osebe vedo, da spol, ki jim je bil določen ob rojstvu, ni njihov. Transspolne osebe vedo, kdo so.

Podprite nas pri zagotovitvi dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic trans oseb. Podpišite peticijo ministru Boštjanu Poklukarju, naj spremeni omenjeni pravilnik.

Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji krši več človekovih pravic, in sicer pravico do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, do osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah).

Pobudnice_ki: Amnesty International Slovenije, Društvo DIH, Društvo Parada ponosa, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, DrogArt, Študentska Iskra, Koroška Pride, Kvartir, LGBTIQ skupnost Pomurje, Mesto žensk, MKC Maribor, Mirovni inštitut, Zavod Open, Maribor skozi rožnata očala, Pritličje, ŠKUC, TransAkcija, Ustanova.