Umetniška mediacija kot metoda za razmislek o spolu

Avtorici: Sara Šabec, Maja Hodošček
Likovna zasnova priročnika
: Ana Cebrián
Grafično oblikovanje
: Ana Cebrián, Carolina Peral
Založnik
: Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi, Ljubljana, 2022

publikacija je dostopna samo v PDF obliki

Ostale publikacije

Priročnik za mladinske delavke_ce. Pripravile: Marian Lopez Fernandez Cao, Isabella Mileti, Julia ...
Avtorice : Sara Šabec, Marian Lopez Fernandez Cao, Isabella Mileti, Julia Nyikos, Eleonora Schulze ...
Avtorice : Sara Šabec, Ana Likar, Tea Hvala Likovna zasnova priročnika : Miguel Domínguez Rigo ...
Urednica: Jasmina Jerant Transkripcije : Anja Čekada, Kaja Rakušček Prevodi : Anja Čekada, Kaja ...