Majski cikel

Konec maja je društvo Mesto žensk s serijo dogodkov povezalo umetniške produkcije, nastale na podlagi razmislekov in prakticiranja umetnosti skupnosti [community art], ki želi spremeniti tradicionalni odnos med umetniškim delom, umetnico in občinstvom. Med ustvarjanjem so se umetnice srečale s številnimi vprašanji, ki izhajajo iz tovrstnega sodelovanja: kdo proces vodi, kaj je decentralizirano upravljanje, kaj je community art in kaj soustvarjanje? Na kakšen način se sprejemajo odločitve v kolektivnih procesih in kdo prevzame odgovornost, če se v procesu kaj zatakne? Kdo je za svoje delo plačan in zakaj? Kdo sprejema odločitve in kdo predstavlja delo, ko je skupnostna praksa končana? Kdo ima možnost potovati, če delo oziroma uprizoritev gostuje, ter številna druga goreča vprašanja, ki skupnostne procese istočasno upočasnjujejo in bogatijo. 

V času majskega cikla dogodkov je bilo mogoče kupiti naš nov priročnik z naslovom Kako z umetnostjo raziskovati razmerja moči med spoli. Cena tiskanega priročnika je 10 evrov. Priročnik je namenjen raziskovanju pojmov, povezanih z družbeno močjo,opolnomočenjem in oblikovanjem spolne identitete. Pripravile Sara Šabec , Marian Lopez Fernandez Cao, Isabella Mileti, Julia Nyikos, Eleonora Schulze-Battmann in Vera Varhegyi. Uredila Tea Hvala.