Adela Hîncu

Adela Hîncu (Inštitut za sodobno zgodovino, Ljubljana) je zgodovinarka poznega socializma in postsocializma, ki se ukvarja z marksistično družbeno mislijo, s feminizmom, družboslovjem in politiko v Romuniji ter centralni in vzhodni Evropi po drugi svetovni vojni.