Amelie Aranguren

Amelie Aranguren (ona) je članica projekta Campo Adentro/Inland od leta 2011. Gre za združenje in skupnostni projekt, ki se na umetniški način loteva ruralnih vprašanj, obenem pa nagovarja pomembne socialne probleme ter zagovarja ponovno povezavo med podeželskimi območji in mesti kot osnovo za trajnostne strategije razvoja. Trenutno je direktorica Centra za pristop k ruralnemu (Center for the Approach to the Rural), prostora v Madridu, kjer lahko ustvarjalke_ci, kuratorke_ji, raziskovalke_ci in podeželski_e akterji_ke sodelujejo pri produkciji in raziskovalnih rezidencah ter eksperimentirajo z umetniškimi oblikami, povezanimi s socialnimi konteksti in ekološkimi perspektivami. Aranguren je s skupino devetih sodelavcev nedavno začela tudi novo združenje, Paisanaje Project, ki raziskuje sposobnost umetniških praks za soočanje z ekosocialnimi krizami in neenakostmi, ki izhajajo iz takšnih problemov.