Darja Zaviršek

Dr. Darja Zaviršek je od leta 2006 redna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer poučuje in raziskuje že 26 let. Vedno so jo zanimala razmerja med spoloma,  o katerih je pisala v več kot 14 knjigah in zbornikih v domačem in tujih jezikih. Na področje raziskovanja in aktivnega zavzemanja za enakost žensk je vstopila  s temo nasilja nad ženskami, h kateri se vrača do danes. V svoji drugi knjigi  Ženske in duševno zdravje  (1994) se je spraševala, kako nasilje, spolne neenakosti, ekonomske, socialne in kulturne ovire vplivajo na duševno zdravje žensk. Na prvem festivalu Mesto žensk je razmišljala o tem, kako je moško-centrična družba naredila ženske histerične in kaj se zgodi, ko ženske same sebe doživljajo kot odvisne, šibke in »nore«. Kasneje se je ukvarjala s  temami, kot so družbena konstrukcija hendikepa (Hendikep kot kulturna travma, 2000), in pokazala, da so ženske z ovirami bolj diskriminirane kot moški in da doživljajo več nasilja, ki ostaja prikrito, ker imamo dvojne kriterije in ker ženske z ovirami nimajo izbir. V svojem brskanju po zgodovini socialnega dela je odkrila, da ima tudi Slovenija svoje pionirke na področju socialnega dela in da so bile ženske ključni subjekti v razvoju discipline. V zadnjem času se je ukvarjala z raziskovanjem družin  in njihovimi velikimi transformacijami (Od krvi do skrbi: socialno starševstvo v globalnem svetu, 2012; Mavrične družine grejo v šolo: perspektiva otrok, staršev in učiteljic, 2012).  Raziskuje in predava o tem, kako so si ženske v zahodnem svetu do danes izborile številne reproduktivne pravice, ki vplivajo na današnje globalne procese posvojitev (Notranje in mednarodne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse, 2012). Med leti 1999–2001 je bila predsednica društva Mesto žensk, od 2003–2007 prodekanja na svoji fakulteti, od 2008 pa je predsednica Vzhodnoevropske mreže šol za socialno delo in vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost. Je častna profesorica Univerze Alice Salomon za socialno delo v Berlinu.