Mateja Jesenek

Mateja Jesenek, rojena leta 1967, je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1992. Leta 1993 je opravila podiplomsko raziskavo managementa malih podjetij na Univerzi v Bologni. Na ljubljanski Ekonomski fakulteti je vpisala magisterij in leta 1995 postala magistrica poslovodenja in organizacije.

Vso svojo poklicno kariero Mateja Jesenek deluje v poslovnih krogih managementa in marketinga, v katerih predstavlja eno vodilnih strokovnjakinj na tem področju. Sodelovala je na številnih okroglih mizah, konferencah in drugih profesionalnih srečanjih na področju marketinga, maloprodaje, oglaševanja in komuniciranja v Sloveniji in tujini.

Mateja Jesenek je od marca 2012 generalna direktorica družbe Intersport ISI, d.o.o. V Sloveniji vodi družbo s 345 zaposlenimi  in koordinira poslovanje s še drugimi petimi trgi s 434 zaposlenimi. Pred tem je bila od začetka 2006 do februarja 2012 članica uprave in višja podpredsednica Skupine Mercator, odgovorna za strateški marketing, komuniciranje, odnose z javnostmi, razvoj prodajnih formatov in management nabave. V Mercatorju je bila zaposlena od leta 1994, ko je začela delati v družbi kot projektni vodja. Potem je vodila službo za pospeševanje prodaje in bila leta 1998 imenovana za direktorico trženja Skupine Mercator. V letih 2004–2005 je bila direktorica trženja in namestnica člana uprave. Pred zaposlitvijo v Mercatorju je v letih 1993–1994 delala kot projektni vodja in finančni svetovalec v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je vodila in sodelovala v projektih privatizacije slovenskih podjetij.  Takoj po diplomi (1992) je delala za družbo Kompas Consulting na področju mednarodne trgovine.

Med drugimi profesionalnimi obveznostmi je trenutno članica Nadzornega sveta Društva za marketing Slovenije. V letih 2008–2010 je bila častna predsednica Društva Mesto žensk za promocijo žensk v kulturi, kjer je na različne načine povezovala poslovni svet in kulturo. Leta 2008 je bila članica Ekonomskega sveta UNICEF Slovenija. V zadnjih letih je bila članica upravnega odbora Slovenske oglaševalske in Gospodarske zbornice in članica marketinškega komiteja Consumer Goods Forum. Bila je tudi predsednica Slovenskega oglaševalskega združenja in programskega komiteja Slovenske marketinške konference.