Mirjam Milharčič Hladnik

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi v Stavangerju. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami.

V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu integracije migrantov. V okviru ženskih študij se ukvarja z analizo neenakopravnosti med spoloma in zgodovinskimi primeri izbrisanih družbeno in politično pomembnih žensk v Sloveniji ter z migrantkami. V okviru migracijskih študij jo zanimajo transdisciplinarni pristopi – zgodovinski, sociološki in feministični – ter izvirni metodološki prijemi, od metod ustne zgodovine do analiz družinskih korespondenc in avto/biografskih tekstov.

Je soavtorica knjige Šolska reforma je papirnati tiger (1986); avtorica knjige Šolstvo in učiteljice na Slovenskem (1994) ter spremnih študij v Zbranih delih Angele Vode (1998–2000); sourednica knjig Krila migracij, Po meri življenjskih zgodb (2009), Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo (2011), Going Places, Slovenian Women's Stories on Migration (2014); avtorica knjige IN-IN. Življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah (2011) ter številnih člankov, objavljenih doma in v tujini. Je tudi scenaristka dokumentarnega filma Američanke (2006) in soavtorica razstave Dosežki slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v Združenih državah Amerike – prispevek kulturam dveh domovin (2011).