Outlandish Theatre Platform

Outlandish Theatre Platform verjame v demokratično kulturo in iskren družbeni angažma, svoje prepričanje pa udejanja z eksperimentalnimi in participatornimi umetniškimi postopki. Platforma Outlandish Theatre je predana ustvarjanju pomembnih gledaliških in performativnih projektov v sodelovanju s skupnostmi, ki postavljajo posameznika v središče svoje reprezentacije. Vlaga v dolgoročna partnerstva z lokalnimi skupnostmi, v svoj eksperimentalni proces pa aktivno vabi udeležence različnih generacij. Dolgoročno stremi k participatornemu razvijanju novih občinstev in oblikovanju novih ustvarjalcev.
www.outlandishtheatre.com