Manjkajoči dokument: O metodologiji (besedilo, glas, zvok)

2022/23, instalacija

Manjkajoči dokument je raziskovalni projekt, ki še poteka, začel pa se je leta 2014. Osredotoča se na oblike, pripovedi in estetiko uporniških strategij ter političnih akcij žensk v Makedoniji v prvi polovici 20. stoletja v odnosu do današnjih oblik upora. Za glavni vir informacij Hristina Ivanoska uporablja transkribirana in arhivirana ustna pričevanja sodelujočih in prič, vpletenih v emancipatorna in osvobodilna gibanja v Makedoniji, ki so bila zbrana in institucionalno ohranjena po drugi svetovni vojni. Ta instalacija je fragment iz razstave, oblikovane v dialogu z zgodovinarko Ivano Hadzievsko ter etnologinjo in aktivistko Jano Kocevsko. Povabili sta Ivanosko k sodelovanju v raziskovalni ekipi, ki se je osredotočila na pozabljeno revijo Makedonka, ki je izhajala v makedonščini v obdobju 1944–1952 kot organ Antifašistične fronte žensk Makedonije v okviru Antifašistične fronte žensk Jugoslavije, ustanovljene 6. decembra 1942. Raziskovanje Hristine Ivanoske je bilo usmerjeno v prvo številko Makedonke, izdane v izjemno težavnih razmerah 7. novembra 1944. To jo je spodbudilo k premišljevanju, kaj pomeni ustvarjati in urejati emancipatorno vsebino in kaj bodo ključni izrazi ob premišljevanju o tem procesu. Iz tega izhodišča se je osredotočala na svojo lastno metodologijo, iz katere je strnila tri bistvene elemente, povezane s svojim razumevanjem performansa in performativnosti: besedilo, glas in telo.