SOPHIE ALLERDING
SOPHIE ALLERDING
25. april 2024
16.00 – 17.45
Vstop prost, prispevki bodo v angleškem jeziku z omogočenim prevodom v slovenščino

Alternativne prihodnosti (3. panel)

Diana Lelonek (predvajanje filma brez prisotnosti umetnice)
Ida Hiršenfelder 
Maja Smrekar 
Sophie Allerding 

moderira Iva Kovač

Na tretjem panelu bomo natančneje preučili_e različne umetniške prakse, ki se ukvarjajo z vprašanji ekologije, feminizma in skrbi, segmenti umetniških del bodo predstavljeni v konferenčni obliki. Z vpeljavo umetniških strategij, kot so igranje vlog v živo, kolektivna izvedba, film, video in zvok, bomo spoznali_e hipotetične prihodnje scenarije v delih Diane Lelonek in Sophie Allerding. Srečali_e se bomo s posthumanističnimi feminističnimi perspektivami v kolektivnem branju manifesta Maje Smrekar. Prav tako se bomo vključili_e v pozorno poslušanje zvočne kompozicije Ide Hiršenfelder.

Po panelu sledi še projekcija filmov Marwe Arsanios, kjer se bomo seznanili_e z obstoječimi mehanizmi subsistenčnih gospodarstev in pravnih okvirov, ki omogočajo izkoriščanje narave in delovne sile. 

Diana Lelonek: Oblike preživetja

Video projekcija

Video Oblike preživetja ( Forms of Survival) je bil navdihnjen z mnogimi elektronskimi sporočili o odpovedanih razstavah in dogodkih zaradi pandemije, ki jih je Lelonek prejela od različnih kulturnih institucij, organizatorjev festivalov in bienalov. Kratke zgodbe, ki temeljijo na teh sporočilih, predstavljajo vizije potencialne prihodnosti umetniških institucij v luči podnebnih, ekonomskih, demokratičnih in drugih kriz. Te institucije se v filmu skušajo prilagajati današnjim razmeram ali se soočati z izzivi prihodnosti, zato začnejo prevzemati različne nove vloge. Razstavni prostori se spremenijo v stanovanja za podnebne begunce,  zaposleni v galerijah za potrebe skupnosti ponovno naturalizirajo reke, čebelnjaki so postavljeni na streho muzeja, okolica pa se spremeni v polja za kmetovanje. Edina stvar, ki je v nekoč belih in zdaj razpadajočih muzejskih prostorih odsotna, so umetniška dela. Delo je bilo ustvarjeno v okviru serije mikro-naročila, ki jo je izvajal Jasna 10: klub politične kritike v Varšavi (del programa Center Jasna, ki ga financira glavno mesto Varšava), ter v okviru umetniške rezidence v Galeriji Arsenał v Białystoku julija 2020.


 

Maja Smrekar: Materinstvo kot drugost: manifest 

Performativno kolektivno branje manifesta

Participativna izvedba bo potekala v obliki branja Materinstvo kot drugost: manifest (Manifesto on mOtherness) umetnice Maje Smrekar v sodelovanju z občinstvom. Manifest izhaja iz umetničinega projekta Hibridna družina (2016). V tem trajajočem performansu je umetnica negovala pasjega mladička in se dva meseca in pol izpostavljala fiziološkemu treningu, da bi dosegla proizvodnjo mleka v svojih prsih. Umetnica se na ta proces sklicuje kot na proces postajanja mati (starš). Hibridna družina je bil eksistencialistični feministični projekt, ki je sprožil razpravo o identiteti in različnosti, ter biopolitična izjava z intervencijo, ki je vključevala investiranje umetničinega telesa. Njegov namen je bil povrniti položaj moči, torej izvesti akt odpora do biomoči na in skozi telesa. Razstava projekta je služila kot parafraza; ustrezala je dihotomiji subjekta kot zgolj prebivalca_ke svojega telesa, namesto da bi si svoje telo lastil_a. S kolektivnim branjem manifesta Smrekar nagovarja ženske vseh spolov, naj preživijo, ne le skozi svojo reproduktivno vlogo, temveč predvsem skozi homeostatsko vlogo svojih telesnih procesov. Zato poziva k začetku in/ali (nadaljevanju) dojenja!

 

Ida Hiršenfelder (beepblip): Veter nas bo odnesel

Performans-predavanje 

V moji majhni noči, ah, 
veter ima zmenek z listi dreves 
v moji majhni noči je agonija uničenja 
poslušaj ali slišiš, kako tema piha? 
Na to blaženost gledam kot na tujca,
odvisna sem od svoje obupanosti. 
Poslušaj,
ali slišiš, kako tema piha? — 

Forugh Farrokhzad: Veter nas bo odnesel

Veter nima lastnega zvoka. Namesto tega proizvaja zvok v stiku z drugimi organizmi. Gubasta površina planeta so glasilke vetra. Ta se ujame v napete vrvice, rjove v ceveh, piha skozi razpoke v zgradbah, odnaša drobne zrnce peska in šumi na mehkih površinah. Vsak atom v atmosferi spremeni svoje mesto. 

Performans-predavanje Ide Hrišenfelder temelji na umetničini večkanalni kompoziciji Veter nas bo odnesel (2022–23), ki sledi stopinjam iranske pesnice Forugh Farrokhzad. Kompozicija označuje sled Luce Irigaray – njena filozofija dihanja je z nedolžnim pogledom globoke ekologije z zahoda gledala na vzhod v upanju, da bi prerasla to dvojnosti in se uskladila s svetom kot celoto – in tlakuje pot z delom Sounding Bodies Ann J. Cahill in Christine Hamel, ki sta predlagali dihalno odgovornost. Ta zahteva, da smo družbeno in politično odgovorne za zrak, ki se premika skozi naša telesa.

 

Sophie Allerding: LARP kot orodje za ekološko pripovedništvo

Predstavitev na podlagi izkušenj

LARP (Live Action Role-Play) je participativni medij, v katerem igralci_ke vstopijo v fiktivni scenarij in skupaj pletejo pripovedi. Čeprav je scenarij lahko fiktiven, so doživeti občutki v njem resnični, zato je ta živa igra igranja vlog idealen medij za raziskovanje izkušenj in vključevanje v teme, ki so v njej obravnavane. Sophie Alerding bo predstavila LARP kot orodje za ekološko pripoved na podlagi dveh primerov iz lastne prakse. To sta spletna konferenca Imaginiranje Arachnopocena, spletna izkušnja igranja vlog za namen skupnega zamišljanja sveta, ki ne bi bil osredotočen na človeka, in projekt Exogen, urbana igra igranja vlog, ki spodbuja kritično vključevanje v tehnologijo pametnega mesta.

 

Umetnice in sodelujoče
Maja Smrekar
Ida Hiršenfelder
Sophie Allerding
Diana Lelonek
Iva Kovač