Iva Kovač

Iva Kovač je kuratorka in vizualna umetnica. Od leta 2012 deluje v umetniškem kolektivu Fokus Grupa, s katerim je sodelovala s številnimi kulturnimi organizacijami ter razstavljala v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Med letoma 2010 in 2012 je vodila zagrebški galeriji PM in Prsten hrvaškega Društva likovnih umetnikov. Med letoma 2013 in 2015 je kurirala program reške galerije SIZ. Kot štipendistka umetniške rezidence Künstlerhaus Büchsenhausen (2015–2016) je pripravila polletni seminar za študente in študentke innsbruškega Inštituta za teorijo arhitekture. Leta 2017 je postala programska selektorica in organizatorka dejavnosti umetniške organizacije Građanke svom gradu (GSG) na Reki, kjer je leta 2018 ustanovila GSG – Časopis za suvremena umjetnička i društvena zbivanja (GSG – Časopis za sodobno umetniško in družbeno dogajanje). Od leta 2021 je programska vodja Društva za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.

Events
Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice. Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice.
Jug v nas: Oblikovanje in uprizarjanje ideologije
06/10/2022
17.00 – 18.00

Brezplačno

V deželah jugovzhodne Evrope že dolgo prevladuje prepričanje, da zgodovina kolonializma ni vplivala nanje, četudi že manjša sprememba zornega kota ponudi številne primere, ki dokazujejo

Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice. Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice.
Jug v nas: GN
06/10/2022
18.30 – 19.30

Brezplačno

V deželah jugovzhodne Evrope že dolgo prevladuje prepričanje, da zgodovina kolonializma ni vplivala nanje, četudi že manjša sprememba zornega kota ponudi številne primere, ki dokazujejo

Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice. Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice.
Jug v nas: Polobrobje in njegovo drugačenje
06/10/2022
20.00 – 22.00

Brezplačno

V deželah jugovzhodne Evrope že dolgo prevladuje prepričanje, da zgodovina kolonializma ni vplivala nanje, četudi že manjša sprememba zornega kota ponudi številne primere, ki dokazujejo

Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice. Daniela Ortiz, kolaž iz serije ABC rasistične Evrope. Foto: arhiv umetnice.
Jug v nas
09/10/2022
17.00 – 17.30

30'

Brezplačni vodeni ogled razstave Jug v nas: GN s kuratorko Ivo Kovač.

Katia Kamelli Katia Kamelli
Arheologija upora: odprtje razstave in festivala
03/10/2023
20.00 – 21.30

Zgodovinsko gledano je bil velik del feminističnega organiziranja in dejavnosti, ki so jih izvajale ženske*, usmerjen k miru in proti zatiranju. Ženske so na globalni ravni sprožile in sodelovale pri

Mechitza. Individualni in kolektivni upori žensk med šoo (holokavstvom)
06/10/2023
19.30 – 20.30
Mechitza, pregrada v ortodoksni sinagogi, ki ločuje moške, ki imajo za razliko od marginaliziranih žensk popoln dostop do verskega obreda, ni zgolj čista simbolna črta ločitve. Simboličen je zgolj prostor.