Iva Kovač

Iva Kovač (ona) je kuratorka in vizualna umetnica. Od leta 2012 deluje v umetniškem kolektivu Fokus Grupa, s katerim je sodelovala s številnimi kulturnimi organizacijami ter razstavljala v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Med letoma 2010 in 2012 je vodila zagrebški galeriji PM in Prsten hrvaškega Društva likovnih umetnikov. Med letoma 2013 in 2015 je kurirala program reške galerije SIZ. Kot štipendistka umetniške rezidence Künstlerhaus Büchsenhausen (2015–2016) je pripravila polletni seminar za študente in študentke innsbruškega Inštituta za teorijo arhitekture. Leta 2017 je postala programska selektorica in organizatorka dejavnosti umetniške organizacije Građanke svom gradu (GSG) na Reki, kjer je leta 2018 ustanovila GSG – Časopis za suvremena umjetnička i društvena zbivanja (GSG – Časopis za sodobno umetniško in družbeno dogajanje). Od leta 2021 je programska vodja Društva za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.

 

Dogodki