Biba buba baja. Program za šolske skupine

Vodnikova domačija Center / Center ilustracije
 

Igrarije iz galerije – delavnica

Možni termini: 4., 5., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21. junij
Po ogledu razstave se otroci srečajo s čudežno škatlo, v kateri se skrivajo štirje ilustratorsko-pripovedovalski izzivi, in Igrarije iz galerije se lahko pričnejo. Priporočena starost otrok je 7–12 let.
Program, ki ga izvajajo mentorice Centra ilustracije, traja 60 minut in je brezplačen. Obvezne prijave sprejemamo na prijava@divjamisel.org.

Ponedeljek, 3. junij ob 10.00
Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28
Šolska projekcija: Izbor kratkih animiranih filmov, Slovenija (Jugoslavija)
V sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom. Obvezne prijave sprejemamo na izobrazevanje@kinoteka.si.

 

* Deklaracijo o skupnem jeziku, ki jezike, ki jih govorijo v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem in v Srbiji, obravnava kot t. i. knjižni jezik policentričnega tipa – torej jezik, ki ga govori več ljudstev v več državah s prepoznavnimi različicami, kar je v Evropi in tudi po svetu pogost pojav – je od leta 2016 podprlo skoraj 10.000 delujočih v znanosti, kulturi in ostalih družbenih sferah. Več na https://jezicinacionalizmi.com.

 

Razstava s programom je del projekta, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma Marie Skłodowska-Curie o dodelitvi sredstev 101024090 - SOC-ILL.  Razstava in program odražata le mnenja avtoric_jev in EC REA ne odgovarja za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

 

Umetnice in sodelujoče
Sara Šabec