9. oktober 2006
19.30

Gramatika

S predstavo Gramatika ostaja reška skupina TRAFIK, ki premika
meje med fizičnim gledališčem, sodobnim plesom, pantomimo, vizualnim in site
specific gledališčem, zvesta svoji iskateljski vlogi – posamezniku, vpisanemu v
lastno telo. V predstavi sta v ospredju sestri Gramatica – Emma in Irma,
svetovno znani gledališki in filmski igralki, ki sta živeli na Reki v prvi
polovici 20. stoletja in sta danes v svoji domovini na obrobju spomina. Namen
predstave ni predstavitev njunega življenjepisa, temveč imaginarnega sveta, ki
se osredotoča na posameznika v odnosu do ''drugačnega'' telesa. Dve različni
ženski izvajalski telesi sta spojeni v eno. Sestri Gramatica sta siamski
dvojčici, fizično in psihično združeni v eno samo bitje. Zastavlja se ključno
vprašanje o razliki ali istovetnosti identitete, razklane v dve različni
osebnosti oz. razlike, ki se izkazujejo skozi dve identični telesi. Dva
individuuma poskušata skupaj bivati v telesu, ki je s posameznimi deli spojeno
do absurdnosti, po drugi strani pa kljub vsemu zadržati različnost značaja v
eni gibljivi telesnosti. Njuno fizično razločevanje hkrati predstavlja tudi pot
do uresničitve pravice do lastnega izbora in nujnosti individualnega
osamosvajanja. Pogosto je to le neuspeli poskus. Včasih je vendarle skupna
odločitev o nekem čudnem sobivanju.

Performerki z različnima gledališkima prezencama in različnim telesnim
besednjakom izkazujeta vso podobnost in različnost dvojnosti enega telesa
oziroma enosti dveh teles. Sestri Gramatica osmišljata kriterij svojega
scenskega obstoja. Izrisujeta intimno gramatiko gibanja, ki krši pravila. Z
omejitvijo na eni in vsemogočnim telesom na drugi strani oblikujeta lasten
sistem gibanja. Kakšen gramatično-koreografski kod izpisujeta v prostoru?
Kakšna vrsta gledališkega jezika pri tem nastaja?

Je takšno telo ''napaka''? Nekoč se je siamsko telo prikazovalo v cirkusih
kot burleska. Siamki Gramatica sta za svoje (ponovno) javno prikazovanje
izbrali gledališki oder, na katerem kot pojavi nista osamljeni. Podporo imata
še v drugih gledaliških dvojčkih: dveh glasbenikih in dveh scenskih delavcih.
Glasbenika v živo ustvarjata dve zvočni različnosti – melodičnost in frekvenčne
šume, spojene v nedeljivo glasbeno celoto – , ''scenca'' pa določata znakovno
gibanje in pozicije v obliki gledaliških markacij. Nepričakovani vpad nove
gramatične strukture vodi sestri Gramatica k dialogu, soočenju in celo v spopad
z novo situacijo.
Magdalena Lupi

Avtorica: Magdalena Lupi; izvajalke in soavtorice: Mila Čuljak, Sabina Schwenner; glasbeniki in izvajalci: Marin Alvir, Robert Merlak; scenografinja: Lara Badurina; oblikovalec luči: Igor Remeta; kostumograf: Iztok Hrga; dva scenska delavca kot performerja v predstavi

*Ponovitev predstave Gramatika
Stara
elektrarna, 11. 10., 22.00

Soprodukcija
(Magdalena Lupi): TRAFIK, Rijeka; Muzeum, Ljubljana
Organizacija in produkcija (Dragana Alfirević &
Vedran Vučić): Mesto žensk / City of Women
V sodelovanju s: Mesto žensk, Bunker/Stara elektrarna

Umetnice in sodelujoče
Magdalena Lupi