Izpostavljamo

The Subjection of Women
Harriet Taylor Mill, John Stuart Mill

esej | v angleščini | 1869

Moške fantazije

zbornik | v slovenščini | 1997

Izbral Emil Hrvatin ; uredila Aleksandra Rekar ; prevedle Mojca Krevel, Aleksandra Rekar in Špela Virant.

Spol in nacija
Nira Yuval-Davis

nefikcija | slovenska | 1997

Resnično življenje
Dieudonné, Adeline

roman | slovenski |  2020

Mavrične družine grejo v šolo
Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan

v slovenščini | 2012

Knjiga prinaša izsledke najnovejše primerjalne raziskave med Nemčijo, Švedsko in Slovenijo o izkušnjah v šolskem okolju otrok in staršev iz mavričnih družin.

Revolution at Point Zero
Silvia Federici

teorija | angleška | 2012

Avtorica raziskuje vlogo ženske na področju gospodinjskega dela in družbene reprodukcije.

Politika spola/teksta
Toril Moi

teorija | slovenska | 1985

Nacionalni program za kulturo 2004-2007

slovenski | 2004

Drugi spol
Simone de Boauvouir

feministična filozofija | v slovenščini | 1949

Ženske in diskriminacija
Maca Jogan, Jasna Fischer, Polonca Končar, Maja Košak, Tanja Rener, Katja Boh, Vida Miloševič

zbornik | slovenski | 1986

Zbornik slovenskih feminističnih avtoric, ki razmišljajo o diskriminaciji žensk v našem prostoru.

Me slišiš?
Semenič, Simona

roman | slovenski |  2020

Mi in oni
Vesna Leskošek, Mirjana Ule, Srečo Dragoš, Nina Kozinc, Metka Mencin Čeplak, Maja Breznik, Igor Ž. Žagar

publikacija | slovenska | 2005

Ženske ikone 20. Stoletja
Svetlana Slapšak

nefikcija | slovenska | 2000

Avtorica v knjigi predstavi izbor ženskih imen, pojavov in pojmov 20. stoletja.

Buržuj
Franco Moretti

teorija | slovenska | 2015

Teoretik Franco Moretti v delu Buržuj na materialistično historični način raziskuje odnos med literaturo, kapitalizmom in buržoazno družbo.

Pomaranče niso edini sad
Jeanette Winterson

roman | slovenski | 1985

Women and Trafficking
Simona Zavratnik Zimic

zbornik | angleški | 2004

Zbornik z zgodovinskega in etičnega vidika obravnava problem migrantk v kontekstu trgovanja z ljudmi.

Kokoška in ptiči
Lemaić, Vesna

roman | slovenski |  2020

Migracije - globalizacija - Evropska Unija
Simona Zavratnik Zimic, Mojca Pajnik

publikacija | v slovenščini in angleščini | 2003

Vampirke in vijolice (lezbijke v filmu)
Andrea Weiss

nefikcija | slovenska | 1992

Znotraj patriarhalne heteronormativne filmske kulture avtorica išče podobe lezbijk.

Zagovor pravic ženske
Mary Wollstonecraft

nefikcija | slovenska | 1792

Adna
Kentrić, Samirazz

roman | slovenski |  2020

Manjine za manjine

publikacija | v hrvaščini | 2010

Zakonodavni okviri i dobre prakse međuetničke suradnje zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije

Ženske v evropski zgodovini
Gisela Bock

teorija | slovenska | 2000

Avtorica v delu opisuje socialni, politični, kulturni in pravni položaj žensk od srednjega veka do danes.

Večerja
Davis, Anna

roman | slovenski |  2020