08/05/2023

Izjava Mesta žensk ob mednarodnem dnevu žensk 2023

Kultura ohranja koncepte iz naše dolge patriarhalne zapuščine, po drugi strani pa nudi prostor spremembam: ustvarjanju novih vizij, idej in načinov življenja. Je prostor nenehnih pogajanj, v katerem so bili do nedavno neslišni in neuslišani glasovi žensk, transspolnih oseb, nebinarnih oseb in drugih depriviligiranih skupin. 

Številna področja kulture vztrajajo pri tradicionalnih odnosih med spoli in dopuščajo zelo omejene spremembe – le toliko, da posnemajo raznolikost in še naprej branijo hegemonijo. Kljub temu umetnost, ki jo ustvarjajo ženske ter transspolne in nebinarne osebe spada med najzanimivejša sodobna dela.

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk že skoraj tri desetletja spodbuja enakost spolov v umetnosti in kulturi, zato pozdravljamo in podpiramo dejstvo, da so se v zadnjem času v Sloveniji zanjo začele prizadevati tudi številne druge umetniške organizacije, institucije in umetnice.

Stopnja enakosti spolov v kulturi odraža stopnjo enakosti v družbi. Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov, ki meri indeks enakosti, je bilo leta 2022 stanje v Sloveniji primerljivo z evropskim povprečjem, pri čemer niti države članice z najvišjim indeksom še niso dosegle popolne enakosti spolov.

V kulturi smo priča siromašenju in feminizaciji sektorja: v njem dela veliko žensk, transspolnih oseb in nebinarnih oseb. Večinoma zasedajo slabše plačane položaje v slabše plačanih panogah, na vodilnih pa ostajajo podzastopane, kar dokazuje, da je diskriminacija sistemska, ne priložnostna.

V zadnjih letih smo se končno javno soočili s spolnim nadlegovanjem in nasiljem na podlagi spola, ki sta bila tudi v kulturnem sektorju nekaj običajnega. Hkrati je nedavna pandemija Covida 19 področje kulture izjemno prizadela: v prvi vrsti ženske, saj – čeprav delamo za polni delovni čas – še naprej opravimo večino skrbstvenega dela. 

Skratka, spolni stereotipi so živi in zdravi, zato je zdaj – ponovno – pravi čas, da opozorimo na nujnost prizadevanj za enakosti spolov v kulturi in družbi nasploh.

 

Ekipa Mesto žensk