06/12/2023

Naj nam bodo statistike v letu 2024 bolj naklonjene.

V Sloveniji se je v pokoronskem obdobju število femicidov povečalo. Naj nam bodo statistike v letu 2024 bolj naklonjene.

Vse bolj zaskrbljujoče številke femicidov postavljajo našo družbo pred nujno nalogo, da se resneje spopade s to zahrbtno problematiko. Največ femicidov se zgodi v okolju družine, povzročitelji so večinoma partnerji ali bližnji družinski člani. Ta naraščajoči trend zahteva takojšnje ukrepanje in temeljit razmislek o našem odnosu do spolne enakosti. Femicid ni družinska tragedija, temveč rezultat patriarhalne družbe in sistemske neenakosti.

Prenehati moramo z ignoriranjem teh dejstev in začeti resno razpravljati o tem vprašanju na vseh ravneh družbe. Izobraževanje in ozaveščanje sta ključnega pomena za ustvarjanje okolja, kjer nasilje nad ženskami nima prostora.

Ob občutljivem vprašanju femicida je potrebno okrepiti zakonodajo, vzpostaviti učinkovitejše mehanizme za zaščito žrtev ter zagotoviti, da storilci ne ostanejo nekaznovani. Hkrati pa se moramo osredotočiti na spremembo kulturnih norm in vrednot, ki omogočajo nadaljnje širjenje nasilja nad ženskami.