08/05/2023

Napovedujemo: Spolna vzgoja II

Na Novi pošti v sezoni 2022/2023 poteka proces, ki raziskuje seksualni užitek kot osnovno spolno pravico v okviru človekovih pravic. Ustvarjalke raziskujejo teme, kot so boleči spolni odnosi in vaginizem*, soglasje, seksualni užitek žensk s hendikepom, alternativne seksualne prakse ter zgodovina spolne vzgoje v Jugoslaviji. Nastaja niz predavanj-performansov, ki se bodo oktobra 2023 povezali in razvili v celodnevni dogodek.

 

Spolna vzgoja II (delo v nastajanju)

»Seksualni užitek je fizično in/ali psihično zado­voljstvo in ugodje, ki ga prinašajo skupne ali sa­motne erotične izkušnje, vključno z mislimi, fan­tazijami, sanjami, čustvi in občutki. [...] Seksualni užitek je temeljna spolna pravica v okviru človeko­vih pravic.« (Iz Deklaracije o seksualnem užitku) Naše medsebojne odnose in tudi našo spolnost (še vedno) zaznamujejo patriarhalna razmerja. Številna pričevanja o spolnem nasilju kažejo na to, kako zelo je v naši družbi (še vedno) zakoreninjena mizoginija. Obenem primanjkuje struktur, ki bi seksualni užitek priznavale kot pomemben vir ugodja, zadovoljstva in opolnomočenja ter bi pri tem dajale prednost ose­bam, ki so v družbi zatirane. Projekt bo prek zbiranja osebnih zgodb in sodelovanja s strokovnjakinjami_i dal prostor seksualnemu užitku žensk* ter ga osvet­lil z različnih zornih kotov. Serija predavanj­per­formansov bo gledalke_ce informirala, obenem pa se bo teme seksualnega užitka lotila z raznolikimi uprizoritvenimi praksami in strategijami.

*Z izrazom ženske razumemo ženske, trans­ in interspolne osebe.

 

Spolna vzgoja II: Diagnoza + Consentire (delo v nastajanju)

Avtorica in režiserka: Tjaša Črnigoj
Avtorica in nastopajoča: Nika Rozman


15. in 16. 12. 2022 ob 19.00    
Dvorana Nove pošte


Kaj ženske potrebujejo, da jim je v spolnosti prijetno in lepo, in kaj si želijo? In kako neoliberalne kapitalistične strukture v svojem patriarhalnem jedru temu nasprotujejo? To sta vprašanji, ki povezujeta prvi dve v nizu predavanj-performansov. 

Diagnozi se ustvarjalke lotevajo vaginizma* in bolečih spolnih odnosov, ki jih po nekaterih raziskavah izkuša tudi do 40 odstotkov žensk. Desetletja po seksualni revoluciji (hetero)spolni odnos za večino pomeni vaginalno penetracijo. Ob tem pa številne ženske trpijo bolečine in pri nekaterih je penetracija popolnoma onemogočena. Vaginizem in boleči spolni odnosi so povezani z zakrčenostjo mišic medeničnega dna. Kako družbene silnice napenjajo mišice medeničnega dna pri ženskah in ali je tu sploh kaj prostora za užitek? 

S predavanjem-performansom Consentire se ustvarjalke podajajo na območje seksualnega soglasja, o katerem najpogosteje govorimo predvsem v povezavi z njegovo odsotnostjo in posilstvom. Ob tem primanjkuje spolne vzgoje, ki bi šla onkraj tega ter konkretno in telesno premišljala, kakšne so seksualne prakse, ki se gibljejo v območju soglasja. Pogosto so namreč polne nesporazumov, dvomov in preizpraševanja o (lastnih) mejah ter odražajo razmerja moči v družbi in (ne)avtonomnost žensk pri uveljavljanju spolnih pravic v seksu, ki je soglasen.

Predavanji-performansa temeljita na pogovorih s strokovnjakinjami_ki oz. raziskovalkami_ci na posameznih področjih in z ženskami med dvajsetim in štiridesetim letom, ki so z ustvarjalkami delile osebne izkušnje, zgodbe in težave. 

*Vaginizem velja za najhujšo spolno motnjo pri ženskah. Gre za krč mišic medeničnega dna, zaradi katerega je popolnoma onemogočena vaginalna penetracija, četudi si je ženska želi.