Kolektiv SIDE

Kolektiv SIDE, ki se ukvarja s kuhanjem, politiko čiščenja, kulturami, religijami in umetnostjo, je kolektiv, ki skozi intersekcionalno feministično prizmo vdira v kulturne, umetniške, verske in politične prizore, jih ugrablja in na novo ustvarja. Soustanoviteljice kolektiva SIDE so Samar Zughool, Behnaz Aliesfahanipour, Safa Saad in Sammar Al Kerawe. Samar Zughool (ona) je performativna umetnica, medkulturna trenerka in raziskovalka na področju medkulturnega sodelovanja, družbenih gibanj in oblikovanja javnih politik. S kolektivom SIDE režira in izvaja skupnostne umetniške prakse. Behnaz Aliesfahanipour (on_a) je aktivistka za človekove pravice, mladinska delavka in vizualna umetnica. Začela je delovati v Iranu, kjer se je zavzemala za pravice in pravičnost žensk. Behnaz vizualno umetnost uporablja za gradnjo skupnosti in krepitev odpornosti. Safa Saad (ona, njo) se je rodila leta 1996 v Bagdadu in je od leta 2013 prebivalka Slovenije. Pri enajstih letih je odkrila svoj talent za risanje in od takrat z njimi izraža svoja občutja o družbenih vprašanjih in svojo pot odkrivanja lastne identitete v povezavi s pojmi vojne, migracije in integracije. Sammar Al Kerawe (ona, njo) je po poklicu frizerka. Dejavna je v različnih socialnih programih v Sloveniji. Diskriminacija na podlagi spola je eden od glavnih razlogov, zaradi katerih je morala zapustiti svoj rojstni kraj v Iraku in oditi v Slovenijo.

REFLEKSIJE: intervju z Urško Savič. 

Delo je nastalo v okviru projekta BEPART s podporo programa Ustvarjalna Evropa.

Samar

 

Safa

 

Behnaz