Sammar Al Kerawe

Sammar Al Kerawe se je rodila v Bagdadu v Iraku. V Sloveniji je zaprosila za azil, a je še vedno v azilnem postopku. Po poklicu je frizerka. Trenutno se uči slovenskega jezika in je aktivna na različnih področjih. Med drugim je opravila tečaj za turistično vodičko. Je predana zagovornica enakosti spolov in pravic žensk. Diskriminacija na podlagi spola je eden glavnih razlogov, zaradi katerega je morala zapustiti Irak. Sanja o vključujočem svetu, ki je do vseh enako pravičen.