Lokalni rasizmi

Vesna Bukovec
Lokalni rasizmi
Serija sedmih risb, plakatna kampanja
2022

Rasizem je razlikovanje na podlagi barve kože ali rase, daje pa tudi ozadje logiki izključevanja celih skupin ljudi, ki odstopajo od norme – tega, kar večinsko prebivalstvo sprejema kot »naravno« ali »naše«. Rasizem je vseprisoten kakor onesnažen zrak, ki ga dihamo. Temelji na strahu pred izgubo lastnih privilegijev in vzpostavlja Drugega kot nevarnost. Na sistemski ravni je prisoten v državnem aparatu, a najdemo ga tudi v kulturnih vzorcih ter v javnem in zasebnem prostoru. Vpisan je v vsakdanji govor, na njem temeljita tako humor kot nasilje in je dediščina iz preteklosti.

Samostojna država Slovenija je leta 1992 iz registra stalnega prebivalstva nezakonito izbrisala 25.671 ljudi ter jim odvzela pravni status in z njim povezane ekonomske, zdravstvene in socialne pravice. Čez noč so postale_i tujke_ci tako kot begunke_ci in prosilke_ci za azil, ki so jim sistematično kršene človekove pravice, deležne_i pa so nehumane obravnave. Rasističnemu Zakonu o tujcih in dolgotrajnim birokratskim postopkom so podvržene_i tudi migrantske_i delavke_ci, ki delajo v težkih, tudi suženjskih pogojih za minimalno plačilo.

Romi so tarča rasistične obravnave večinske populacije že od nekdaj, med drugim jim je v Sloveniji kršena tudi človekova pravica dostopa do pitne vode. Državljanke_i, ki so priseljene_i iz republik bivše Jugoslavije, in njihove potomke_ci so deležne_i rasistične obravnave zaradi svojega priimka ali naglasa. Osebe LGBTQI+ so izpostavljene verbalnemu in sistemskemu nasilju; večinsko prebivalstvo jim je pred leti z referendumsko odločitvijo kršilo ustavne pravice. V večinsko beli populaciji je vsak človek drugačne polti dnevno soočen z rasistično obravnavo. Tudi ko ne gre za zlonamernost, mu_ji najprej zastavijo vprašanje »Od kod prihajaš?«, kakor da ne bi mogel_a biti rojen_a tukaj.

Nacionalizem temelji na poveličevanju »pravega« naroda in izključevanju vseh drugih, medtem ko se kapital in politika okoriščata z ustvarjanjem razlik med »nami« in »njimi« ter usmerjanjem sovražnosti proti »njim«.

Vesna Bukovec, Lokalni rasizmi. Foto: arhiv umetnice. Vesna Bukovec, Lokalni rasizmi. Foto: arhiv umetnice.