Naše dejavnosti

Mesto žensk daje vidnost umetnicam*, teoretičarkam in aktivistkam z vsega sveta. Javnost ozavešča o nesorazmerni zastopanosti žensk v umetnosti in kulturi ter si prizadeva za izboljšanje njihovih delovnih pogojev.

Podpiramo nova dela umetnic* in drugih delavk v kulturi od začetka do konca; od predprodukcije do postprodukcije.

Društvo Mesto žensk spodbuja umetnice in umetniške kolektive, ki ustvarjajo sodobno, drzno, eksperimentalno, kritično, družbeno angažirano, politično in transdisciplinarno feministično umetnost. Podporo, vire in vidnost zagotavljamo umetniškim, aktivističnim in teoretskim praksam ter diskurzom, ki odsevajo naše temeljne vrednote: enakost, raznolikost in solidarnost.

artistic production
Vse je v redu, foto: Nada Žgank.

Dostop do kritične, družbeno angažirane umetnosti, njeno ustvarjanje in razmišljanje o njej so bistveni za spodbujanje družbene enakosti.

Naša učna gradiva, pedagoške dejavnosti in participativni ustvarjalni procesi slonijo na spoznanjih feministične in kvirovske pedagogike. Namenjeni so mladim, starejšim od 12 let, ki želijo razumeti, na kakšne načine neenakost spolov vpliva na njihovo življenje in življenje drugih ljudi, ter delovati proti seksizmu, homofobiji in drugim oblikam diskriminacije. Nagovarjamo tudi učiteljice* in mladinske delavke, ki želijo z mladimi spregovoriti o vzrokih za neenakost, zgodovini bojev za pravice žensk in manjšin ter proslaviti njihove dosežke. Te teme naslavljamo s pomočjo sodobnih umetniških praks, najraje na prizoriščih, kjer jih je mogoče izkusiti.

arts education
Neustrašne ženske na mladih zmajih, foto: Maja Mojškerc.

Naši skupnostni umetniški projekti v ospredje postavljajo glas marginaliziranih žensk*.

Sestavni del programov Mesta žensk so umetniški projekti, ki vključujejo ljudi iz lokalne skupnosti, zlasti marginalizirane skupine žensk. Namenjeni so raziskovanju spola in seksualnosti ter vzpostavljanju trdnih vezi med delavkami v kulturi, umetnicami in različnimi skupnostmi. S skupnostnimi projekti raziskujemo nove metode soustvarjanja in načine decentraliziranega delovanja, ki poleg vseh naštetih vključujejo tudi ljudi s politično močjo.

community building
Blended mobility, foto: Branka Keser.

Zagovarjamo feminizem in enakost spolov v umetnosti in kulturi.

V Sloveniji se razkorak med zakonsko zagotovljeno enakostjo in dejansko neenakostjo spolov povečuje. Delež umetnic*, katerih dela nastajajo ali gostujejo v osrednjih kulturnih ustanovah, ostaja nizek, medtem ko spolno nadlegovanje ter diskriminacija v umetnosti in kulturi ostajata visoka. Mesto žensk se zavzema za enakost s produciranjem novih del in dogodkov umetnic, nagrajevanjem posameznic in ženskih kolektivov, vključevanjem v kampanje, pritiskom na odločevalce in pripravo strateških dokumentov.

advocacy
la ribot: Laughing Hole, foto: Nada Žgank.

Mesto žensk – specialna knjižnica za področje sodobnih umetnosti in feminizma se osredotoča na umetnost z vidika feministične teorije, zgodovine in sociologije.

Našo knjižnico odlikuje pestrost; vsebuje tako klasična feministična besedila kot sodobna dela. Je dragocen vir za vse, ki želite izvedeti več o sodobni umetnosti na presečišču feminizma s sorodnimi gibanji za družbeno pravičnost. K obisku knjižnice in izposoji knjig vabimo vsakogar, še posebej pa študentke*, raziskovalke in aktivistke.

knjižnica, foto arhiv mesta žensk.
knjižnica, foto: arhiv mesta žensk.

Z vodenjem manjših in večjih evropskih projektov ali sodelovanjem v njih spodbujamo mednarodno sodelovanje.

Mesto žensk sodeluje v številnih projektih, ki jih financira Evropska unija in se osredotočajo na spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk* v kulturi. Več o naših trenutnih projektih si lahko preberete spodaj.

eu projects
nihče več ne žvižga, foto: nada žgank.