Refleksije

Refleksije redstavljajo prostor za analizo in razmislek o razstavah, predstavah in projektih, nastalih v okviru festivala Mesto žensk. Vsebuje teoretsko in esejistično analizo, intervjuje z umetnicami in sodelujočimi na festivalu. V njih avtorice na umetnost zrejo s feministične perspektive in s kritično senzibilizacijo do patriarhalnih in izključevalnih vzorcev, ki jih lahko vsak dan srečujemo na umetniški sceni.

Zbornik Refleksije, ki ga je zasnovala Teja Reba, bivša programska vodja Mesta žensk, je vse od leta 2017 izhajal v fizični obliki, dostopen pa je tudi na spletni strani v pdf. formatu. Z novo spletno stranjo so se Refleksije preoblikovale v spletni blog, ki je dostopen v angleškem in slovenskem jeziku, prav zaradi možnosti, ki jih ponuja spletno okolje, pa lahko besedo kombiniramo tudi z avdiovizualnim materialom. 

17/07/2024
Premislek o 2. panelu na ekofeministični konferenci Povezovalne črte: mednarodn i konfere nci o
refleksije
02/07/2024
V okviru TRACTS COST Akcije in društva Mesto žensk smo na mednarodni konferenci združile* diskurze o enakosti spolov in skrbi ...
refleksije
04/03/2024
Intervju z umetnicama Alenko Marinič in Majo Dekleva Lapajne, ki sta se na 29. festivalu Mesto žensk
refleksije
05/02/2024
Skrb v tem kontekstu ne pomeni zgolj skrbi za arhiv, zgodovino prostora, festivala ali skupnosti, temveč tudi skrb za prakticiranje feministične dekolonizirane kuratorske metode, s katero bi predajale...
refleksije
09/01/2024
Raziskovalke so se s sodelujočimi strokovnjakinjami posvetile celotnemu področju vzhodne srednje Evrope ter zbrale relevantne vire za lokalne feminizme...
refleksije
04/12/2023
Žensko gibanje poznih 60. in 70. let prejšnjega stoletja je spodbudilo kritično obravnavo reprezentacije žensk in drugih zatiranih...
refleksije
06/11/2023
Catherine Malabou je s predavanjem Klitoris je anarhistka v okviru festivala Mesto žensk odprla temo...
refleksije
21/09/2023
Pristop skupine SIDE je kompleksen, vendar jasno razdeljen na več izvedbenih delov, ki se...
refleksije
05/09/2023
Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih svojo tematiko zajema iz predpostavke, da ples odseva družbeni spol. Telesa se tudi na odru velikokrat ne morejo odlepiti od heteronormativnih...
refleksije
19/07/2023
Participativne umetniške prakse, težnja po preseganju enosmernega razmerja med gledalko* in umetnico ter želja, da bi se umetnost...
refleksije
23/06/2023
Izbris v Sloveniji pomeni sistematičen izbris ljudi, ki so po osamosvojitvi v državi ostali brez legalnega statusa. To je primer administrativnega genocida, Jasminka Dedić pa ga v delu Izbrisani definira tudi kot legalizirano diskriminacijo...
refleksije