Grajenje skupnosti

Mesto žensk prakticira in spodbuja participatorno oziroma na skupnosti temelječo umetnost [community art], ki želi spremeniti tradicionalni odnos med umetniškim delom, umetnico* in občinstvom. Proces postavljamo pred končnim umetniškim delom in med ustvarjanjem spodbujamo horizontalno odločanje vseh sodelujočih. V skupnostnih umetniških praksah  se ukvarjamo s problemi kot so spolna neenakosti v družbi, njena presečnost z razredom in raso, z razmerjem moči v šolskem sistemu, z vprašanjem integracije in problemi diskriminacije na podlagi jezika, starosti, razreda, spolne usmerjenosti ali identitete. V okviru mednarodnih umetniških projektov delujemo na lokalni ravni, kjer spodbujamo medgeneracijsko povezovanje, razvijanje lokalnega občinstva, v projekte vključujemo umetnice in ustvarjalke, ki sicer ne izhajajo iz umetniškega področja. Takšni projekti so Be Part, Performing Gender, Ženske o ženskah, Zbor za publiko, Burnout Aid,... Vse probleme in radosti na skupnosti temelječe umetnosti smo nagovorile tudi na Izmenjavi izkušenj o skupnostnih umetniških praksah

Nagrada Ženske o ženskah

ŽoŽ nagrade so odgovor na sistematične izbrise žensk*, njihovega dela in dosežkov iz zgodovinskega kanona. Nagrade podeljujemo z motom: Če želimo, da se zgodovina piše v našem imenu, jo moramo pisati same. Z njimi zato izpostavljamo in odstiramo nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost posameznic ter kolektivov, bork za boljši svet, feminističnih herojk.

Dobitnice 2023 so bile: Tita Mayer, Jasna Podreka, Feminalz/Tatovi podob, Lezbična četrt in Nada Žgank

Zbor za publiko

Zbor za publiko je namenjen izmenjavi izkušenj, razmislekov, mnenj in neposrednega odziva na predstave, nastale na neodvisni sceni. Gledalke na ta način javno artikulirajo svoje misli ob predstavah, vzpostavljajo dialog z ustvarjalkami, te pa na svoje delo lahko zrejo z drugačne perspektive. Zbor za publiko organiziramo od leta 2013 v sodelovanju z zavodom Bunker, Vio Negativo in zavodom Maska.