Ekipa

Izvršna ekipa:

Iva Kovač –
Programska vodja
Urška Jež –
Izvršna produkcija
Mišel Miheljak –
Administracija in organizacija
Eva Prodan –
Festivalska produkcija in gostovanja
Katja Lenarčič –
Stiki z javnostmi in promocija
Ana Lorger –
Selektorica uprizoritvenega programa, uredništvo in knjižnica
Sara Šabec –
Filmski program in kulturno-umetnostna vzgoja

 

Projektne sodelavke:

Nada Žgank –
Fotografija
Urška Alič –
Grafično oblikovanje
Brigita Gračner –
Selektorica glasbenega programa
Urša Bonelli Potokar –
Video dokumentacija
Tina Šulc Resnik –
Video dokumentacija

 

Pridružena umetnica:

Simona Semenič

Člani_ce društva: 

Svetlana Slapšak (častna predsednica), Nika Autor, Maja Antončič, Urša Bonelli Potokar, Pia Brezavšček, Neda R. Bric,  Vesna Bukovec, Eva D. Bahovec, Žiga Brdnik, Lea Culetto, Tia Čiček, Katja Čičigoj, Ana Čigon, Tjaša Črnigoj, Lenka Đorojević, Petja Grafenauer, Alenka Gregorič, Tea Hvala, Ida Hiršenfelder, Andreja Hribernik, Jasmina Jerant, Borut Jerman, Urška Jež, Bettina Knaup, Katja Kobolt, Iva Kovač, Dunja Kukovec, Katja Lenarčič, Vesna Leskošek, Tanja Lesničar, Urška Lipovž, Alja Lobnik, Ana Lorger Simon Mauch, Polona Mesec, Amela Meštrovac, Mišel Miheljak, Katja Mihurko Poniž, Maja Peharc, Irena Pivka, Barbara Predan, Eva Prodan, Teja Reba, Dali Regent, Inga Remeta, Manca G. Renko, Klara Otorepec, Alma R. Selimović, Simona Semenič, Petra Slatinšek, Maja Smrekar, Lilijana Stepančič, Nina Svetelj, Sara Šabec, Jasmina Šepetavc, Tina Šulc Resnik, Jasmina Vidmar, Mara Vujić, Valerija Vendramin, Danijela Zajc, Jasmina Založnik, Natalija Zanoški, Lana Zdravkovič, Tanja Završki, Nataša Živković, Nada Žgank.

Člani_ce kluba:

Pija Bodlaj Zorman, Milica Antić Gaber, Maja Delak, Barbara Drole, Ana Grobler, Marina Gržinić, Ana Jereb, Mateja Jesenek, Mojca Jug, Suzana Koncut, Nina Kozinc, Sonja Lokar, Metka Maček, Polona Mesec, Metka Mencin, Mirijam Milharčič Hladnik, Nina Ostan, Sabina Potočki, Mitja Rotovnik, Maja Šorli, Neva Šlibar, Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Valerija Vendramin, Miha Zadnikar, Darja Zaviršek.

Upravni odbor društva:

Urška Jež (predsednica), Tea Hvala, Alja Lobnik, Amela Meštrovac, Iva Kovač.