Mednarodna sodelovanja

S svojim delovanjem smo vsakodnevno vpete v mednarodni prostor. Kontinuirana izmenjava s sorodnimi organizacijami in ohranjanje stikov z umetnicami nam omogočajo spremljanje sodobne umetniške produkcije in vstopanje v izmenjave onkraj evropskih projektov. Stik s posameznicami_ki in organizacijami iz tujine napaja razmislek o relevantnih temah na polju enakosti spolov in pozicije kulturnih delavk_cev v sektorju. S svojimi povezavami odpiramo prostor za predstavljanje lokalnih umetnic v tujini, širimo svoje kuratorske prakse in krepimo vidnost Društva s predstavljanjem svojih znanj in izkušenj na diskurzivnih dogodkih.

Z veseljem se odzovemo vabilom na dogodke v tujini, obenem pa tudi same v času festivala in med letom gostimo osebe najrazličnejših profilov, s katerimi nas vežejo sorodne vrednote, boji in umetniške vsebine.
Ob številnih neformalnih povezavah, ki smo jih spletle skozi leta, smo tudi formalne članice regionalne mreže Gender.net.