Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi

Mesto žensk je pionirska feministična organizacija, osredotočena na enakost spolov v umetnosti in kulturi.

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996, leto po prvi izvedbi festivala Mesto žensk. Sprva je bilo namenjeno pripravi in izvedbi festivala, postopoma pa se je prelevilo v večplastno organizacijo, ki se skozi vse leto osredotoča na umetniške, aktivistične in teoretske dogodke in produkcije žensk*. Hkrati svoje dejavnosti širi na druga področja: kulturno-umetnostno vzgojo z dejavnostmi in učnimi gradivi za mlade in pedagoginje; grajenje skupnosti z oblikovanjem začasnih skupnosti, ki soustvarjajo umetniška dela in dogodke; zagovorništvo v sodelovanju z različnimi deležniki ter tudi z nagrajevanjem žensk in ženskih kolektivov, ki spreminjajo družbo na bolje; ter povezovanje umetnosti in kulture s socialnim, izobraževalnim in gospodarskim sektorjem. Po zaslugi donacij naših podpornic je na voljo tudi specializirana knjižnica za področje sodobne umetnosti in feminizma, ki vsebuje nekaj edinstvenih draguljev.

Laughing Hole, foto: Nada Žgank.
Učimo se iz dolge zgodovine žensk* in se nenehno prilagajamo spremembam ter aktualnim potrebam.

Društvo je zavezano umetnosti in kritični teoriji, pa tudi feminističnim, kvirovskim in postkolonialnim študijam. Predano je temeljnim vrednotam enakosti, raznolikosti in solidarnosti. Prizadeva si za dostojne pogoje dela v kulturi in umetnosti. Na vprašanja, kako se spol prepleta z razredom, raso, spolno usmerjenostjo, telesnimi sposobnostmi in drugimi osmi zatiranja, odgovarja presečno. Ob tem razvija nova občinstva ter z umetnostjo spodbuja kritično mišljenje, ustvarjalnost in usvajanje feminističnih vrednot.

Živi spomenik, foto: Nada Žgank.
Umetniškim, aktivističnim in teoretskim praksam ter diskurzom, ki odražajo naše temeljne vrednote, zagotavljamo podporo, vire, prepoznavnost in odmevnost.

Krepimo zmogljivosti umetnic* in drugih delavk v kulturi. Podporo jim nudimo od začetka do konca, od predprodukcije do postprodukcije. Delujemo proti predsodkom in stereotipom ter soustvarjamo skupnostne umetniške projekte, ki krepijo družbeno vključevanje marginaliziranih. Delo umetnic in drugih delavk v kulturi promoviramo v tradicionalnih in novih medijih, naših publikacijah ter v Mrežnem muzeju – digitalnem repozitoriju avdiovizualnih vsebin.

Bara Kolenc: Brina, foto: Nada Žgank.
Svoje poslanstvo uresničujemo v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami in vladnimi institucijami.

Festival Mesto žensk od samega začetka prirejamo na številnih prizoriščih, kjer predstavljamo dela izbranih umetnic*, aktivistk in teoretičark. Vsak oktober, ko se festival odvija, se Ljubljana spremeni v pravo mesto žensk. Enako velja za številna druga mesta v Sloveniji in po svetu, ki smo jih obiskale v svoji dolgi zgodovini – bodisi zaradi gostovanj naših umetniških del in dogodkov bodisi zaradi sodelovanja v mednarodnih projektih, ki spodbujajo kulturne izmenjave.

Ples magnetne balerine, foto: Nada Žgank.
Naš največji dogodek je mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk.

Festival združuje izjemne ženske* z vsega sveta. Ponuja edinstveno izkušnjo, v kateri se veličastna umetniška dela in dogodki prepletajo z navdihujočimi pogovori. Kakovost naših festivalskih vsebin je bila prepoznana s prestižnima mednarodnima nagradama: leta 2019 je Mesto žensk prejelo nagrado za kulturo Princess Margriet, ki jo podeljuje Evropska kulturna fundacija (ECF), kar trikrat (2017/18, 2019/21, 2022/23 in 2024/25) pa nagrado EFFE Label, ki jo Evropsko združenje festivalov (EFA) podeljuje festivalom, posvečenim umetnosti, sodelovanju z lokalno skupnostjo ter evropskim in globalnim nazorom.

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je leta 2022 prejelo tudi nagrado glavnega mesta Ljubljana za »poudarjanje pomena bojev za enakopravnost žensk in s tem bogatenja mesta Ljubljana«, leta 2023 pa Priznanje za strokovno delo na področju sociologije Slovenskega sociološkega društva za »odpiranje številnih tabu tem in naslavljanja perečih družbenih vprašanj na inovativen, včasih tudi provokativen način ter hkratno zavzemanje za izboljšanje delovnih pogojev ter za enake možnosti vseh, ki delujejo v kulturi in umetnosti«. 

Pretty Loud, festival 2022, foto: nada žgank.