UPRIZARJATI SPOL – PLES V TVOJIH ČEVLJIH // 2020–2023

Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih je triletni projekt za razvoja občinstva, ki je namenjen vzpostavljanju vezi med poklicnimi kulturnimi delavkami_ci, umetnicami_ki in njihovimi lokalnimi skupnostmi na področju plesa in uprizoritvenih umetnosti, in sicer prek raziskovanja spola in seksualnosti. Izziv je v tem, da v ospredje postavimo marginalizirane glasove in delimo nove zgodbe o družbenem spolu, relevantne za nova občinstva na področju plesa.

Skupnosti so jedro procesa sooblikovanja, v katerem bo sodelovalo 16 plesnih ustvarjalk_cev, 9 umetniških direktoric_jev, 8 strokovnjakinj_ov za razvoj občinstva, 11 vodij projektov, 3 akademske_i raziskovalke_ci in 1 umetniški svetovalec. Lotevale_i se bodo vrste dejavnosti, kot so plesni trening, delavnice in soustvarjanje.

xx spletna stran projekta

Poleg omenjenih dejavnosti bo raziskava, ki jo bomo opravili, prispevala tudi k eksperimentiranju, sedimentiranju in širitvi novih praks, metodologij in vrst orodja za vključevanje občinstva. Osredotočila se bo na tri glavne ravni analize:

●  na kulturne organizacije in njihov proces vzpostavljanja zmožnosti v povezavi z vlogo strokovnjaka za razvoj občinstva;

●  na prakse vključevanja občinstva, procese sooblikovanja in soustvarjanja in na to, na kakšen način zastavljajo izzive hierarhijam, prevladujočim narativam, razmerjem moči; in

●  na vrednost kulturnih izkušenj skupnosti, ki so vpletene v umetniški proces.

Končni produkt tega raziskovanja bo priročnik, v katerem bodo dokumentirane porajajoče se prakse in modeli vključevanja občinstva, pospremljeni z analizo družbenega učinka projekta.

Projekt Uprizarjati spol – Ples v tvojih čevljih omogoča mreža devetih partnerskih organizacij, ki so dejavne na področju plesa, uprizoritvenih umetnosti, vprašanj žensk in LGBTIQ+ oseb ter dve institucionalni partnerski organizaciji, ki bosta odgovorni za raziskovanje in širjenje projekta.

Partnerji: Cassero LGBTI+ Center / Festival Gender Bender (Italija), Norrlandsoperan

(Švedska), DansBrabant (Nizozemska), KLAP Maison Pour La Danse (Francija), Yorkshire Dance (VB), Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi (Slovenija), Paso a 2 - Certamen Coreogràfico de Madrid (Španija), Theaterfestival Boulevard (Nizozemska), Sìn Cultural Center (Madžarska), DAMSLab (Italija), The British Council (VB)

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske komisije Ustvarjalna Evropa.