WHAT DRIVES US? // 2016

What Drives Us je mednarodni projekt, ki poskuša osvetliti trajnostno razsežnost festivalov. Ob zavedanju, da festivali delujejo po različnih modelih, pozivamo kolektive in bolj institucionalno naravnave organizacije, da z nami delijo svoje videnje trajnostnega dela v kulturi. Pobuda je nastala leta 2014 v produkciji Studia XX kot del 11. feminističnega festivala medijskih umetnosti in digitalne kulture TheHTMlles v Montrealu.