BURNOUT AID // 2019 - 2022

Projekt Burnout Aid izvajamo v mednarodnem partnerstvu, ki vključuje organizacije Culture Shock Foundation(Poljska), K-Zona (Hrvaška) in Mesto žensk (Slovenija), s podporo Erasmus +. 

Ker smo vsak v svoji državi v tretjem sektorju dejavni že več let, smo imeli priložnost spoznati prednosti in slabosti, veličastne in senčne plati izobraževalnega in aktivističnega dela v nevladnih organizacijah. Vsak dan smo priča dragocenemu doprinosu društev, združenj in neformalnih gibanj k razvoju civilne družbe in vidimo, kako te organizacije pripomorejo k vzpostavljanju občutka skupnosti, izpolnjujejo svoje izobraževalno poslanstvo in podpirajo ter sodelujejo z marginaliziranimi skupinami.

Zavedamo se tudi, kakšne stroške tovrstnega dela in predanosti utrpijo izobraževalni kadri in aktivistke_i. Upamo, da bo naš projekt prispeval k ustvarjanju varnejših in bolj naklonjenih delovnih razmer v tretjem sektorju, pa tudi k razvoju sodelovanja med različnimi nevladnimi organizacijami po  vsej Evropi.  

Projekt Burnout Aid omogoča mednarodno sodelovanje, kakršnega doslej še ni bilo, njegov cilj pa je preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi, samozaposlenimi in prostovoljkami_ci v nevladnem sektorju in aktivnih v samoorganiziranih skupinah. 

V sklopu projekta na Poljskem, Hrvaškem in v Sloveniji trenutno raziskujemo (raziskave na podlagi sekundarnih podatkov, kvalitativne raziskave) podrobnosti o vzrokih problema, njegov obseg in učinke – tako na posameznika kot na organizacijo. Raziskave bomo izvajali v fundacijah in združenjih, ki podpirajo diskriminirane skupine prejemnikov: ženske, LGBTIQ + osebe, gibalno ovirane osebe, starejše, pa tudi begunke_ce in migrantke_e. Ogledali si bomo delo v organizacijah – vodje, (samo)zaposlene in prostovoljke_ce bomo spraševali po njihovih izkušnjah. Tako bomo spoznali njihova stališča, zaznane grožnje in dobre prakse. Vabimo strokovnjakinje: aktivistke, psihologinje, psihiatrinje, psihoterapevtke, pravnice, naj sodelujejo v naših dejavnostih, da bomo lahko kontekst izgorelosti v NVO kolikor je mogoče celostno izpostavili. 

V drugem delu projekta se bomo posvetili ustvarjanju dostopne spletne platforme, na kateri bomo zbirali znanje o izgorelosti in predstavili koristne metode odpravljanja tega problema. Vključevala bo vprašalnik, s katerim bo mogoče oceniti raven izgorelosti v organizaciji, in orodja, s katerimi preprečujemo in se zoperstavimo temu pojavu, denimo priporočila, navodila, navdihujoča besedila, dobre prakse, scenarije za organizacijo delavnic preprečevanja izgorelosti, pričevanja oseb, ki so imeli v preteklosti podobne izkušnje. 

2019–2022