MOČ – KDO POTREBUJE OPOLNOMOČENJE? // 2020–2023

Moč je med ljudmi v vseh družbah razporejena neenako: ljudje imajo različen vpliv na odločevanje, različne pravice in dolžnosti. Družbeni spol je ena od razsežnosti, za katere se zdi, da imajo opraviti z organizacijo te neenake razporeditve moči, pri čemer so ženske navadno na nižjih položajih in imajo manj moči od moških, ne glede na različna obdobja in kraje. V naslednjih štirih letih se bo pet partnerskih organizacij iz Španije, Italije, Francije in Slovenije ukvarjalo z ozaveščanjem o tem, kako je družbeni spol povezan z močjo.  

Pri projektu POWER gre za to, da mladim ljudem ponujamo ustvarjalne in privlačne načine razumevanja konceptov, povezanih z družbenim spolom, da ozaveščamo o tem, kako je spol povezan z močjo: kako ljudje dandanes še zmeraj doživljajo diskriminacijo in zatiranje zaradi svoje spolne identitete, da razvijamo razumevanje, empatijo in solidarnost z drugimi, ki imajo različne tipe spolnih identitet in spolnih usmerjenosti, da bi se zoperstavili zatiranju, kakršnemu so podvrženi. Prek tristopenjskih neformalnih in participatornih metod, temelječih na umetnosti, bomo razvili veščine za sporazumevanje o s spolom povezani neenakosti in izzivih, s čimer bodo mladinski delavci in vodje deležni celostnega nabora orodja za načenjanje vprašanj spola in moči pri mladih na varen in privlačen način.    

Trajanje: 2020 – 2023

Koordinatorka projekta: DADAU (de l'art et d'autre)

Partnerji: Univesidad complutense de Madrid, MOH Associacione Socioculturale, Elan interculturel, Mesto žensk