WOMEN ON WOMEN // 2019 - 2021

Spolno nasilje, seksizem, homofobija, transfobija in rasizem vodijo v nasilje, ki je v naših družbah vseprisotno. Štiri partnerske organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Irske zagovarjamo, da so stalni ukrepi proti temu nasilju nujni, tudi skozi kulturo. V naslednjih dveh letih bomo organizacije, umetnice in aktivistke sodelovale z raznolikimi skupinami žensk, da bi skupaj oblikovale nove perspektive o doprinosu žensk k enakosti v družbi.

xx spletna stran projekta

Women on Women se osredotoča na reprezentacijo žensk v preteklosti in sedanjosti. Patriarhalna kultura je namreč iz zgodovine izvzela ženske, razen tistih, ki so bile tudi same del ustroja moči. Projekt se zato osredotoča na vprašanja enakosti spolov, kjer zapuščino žensk obravnavamo skozi feministično, raznoliko in intersekcionalno perspektivo, pri čemer termin ženske vključuje vse osebe, ki se tako identificirajo.

V projektu preizkušamo nove modele solidarnosti in izmenjave znanj med različnimi skupnostmi ter praznujemo dosežke žensk skozi nominacije, portrete, kolektivne uprizoritve, z mapiranjem mest, z umetniškimi akcijami v javnem prostoru in z oblikovanjem umetniških programov, ki odsevajo kulturno raznolikost in realnost sodobnih družb. V projekt bo vključenih dvajset žensk iz raznolikih družbenih, ekonomskih, kulturnih, etničnih, rasnih in generacijskih ozadij, ki bodo tekom projekta sodelovale pri pripravi in izvedbi aktivnosti in umetniških programov.

Projekt se upira trenutnim neoliberalnim in izključitvenim političnim in populističnim trendom s produkcijo kvalitetnih umetniških programov, namenjenim novim občinstvom in novim zgodbam. Zgodbam, na katere lahko reagiramo le z univerzalnim vzklikom WOW!

Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa ustvarjalna Evropa, traja od 1. septembra 2019 do 30. avgusta 2021.

Vodja projekta: Mesto žensk (SI)

Partnerji: Outlandish Theatre Platform CLG (IE), Prostor rodne i medijske kulture K-ZONA (HR), Tiiiit! Inc. – Skopje (MK)

---

Aktivnosti projekta so:

Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Irska

Med trajanjem projekta v posameznih državah organiziramo redna srečanja z ženskami z različnimi življenjskimi ozadji (v skupinah po pet do deset udeleženk). Udeleženke bodo vključene v vse aktivnosti projekta, saj bodo poleg sodelovanja pri izboru nominirank za WoW Nagrade soustvarjale tudi WoW Zgodbe, WoW Mesta in WoW Programe. Skupine delujejo s podporo lokalnih koordinatork_jev, ki svoje aktivnosti oblikujejo v smeri izmenjave znanj in pridobivanja kompetenc, ki bodo udeleženkam v pomoč pri odpiranju v evropski kulturni sektor.

Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Irska

V posameznih državah prirejamo podelitev nagrad ženskam za njihov izjemen prispevek k razvoju družbe. Izbor nominirank opravijo posamezne komisije, nominiranke pa so predstavljene v obliki intervjujev in portretov. V mesecu marcu potekajo tudi javni dogodki, s katerimi predstavljamo nominiranke in njihove dosežke.

Irska, Slovenija

Tekom projekta produciramo dve novi predstavi, ki bosta predstavljeni v Dublinu in v Ljubljani. V ustvarjanje sta vpleteni dve raznoliki skupini lokalnih udeleženk.

  • WoW Programi

Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Irska

V okviru projekta bomo v sodelovanju z različnimi skupnostmi, umetnicami_ki, akademičarkami_ki in aktivistkami_i izvedle šest multidisciplinarnih umetniških programov. Programi naslavljajo teme, ki skozi izmenjavo znanj izpostavljajo vprašanja različnosti, participacije, medkulturne reprezentacije in solidarnosti.

Posamezne programe bomo predstavile na festivalih Prvo pa žensko v Skopju (maj 2020 in maj 2021), Vox feminae v Zagrebu (junij 2020 in junij 2021), Mesto žensk v Ljubljani (oktober 2020) ter na konferenci Theatre of Ruins v Dublinu (april 2021).

WoW program v Ljubljani je obsegal: Cikel filmov Fokus Delphine Seyrig, filmski program Uporne muze, ulično razstavo ilustracij s spremljevalnim programom Nepozabne in produkcijo Skupine WoW in Outlandish Theatre Platforme Katastrofični blues

  • WoW Mesta

Slovenija, Hrvaška, Makedonija

Z mapiranjem mest in strokovnimi raziskavami izpostavljamo nove zgodbe in poti, ki predstavljajo (avto)biografije žensk v luči feministične kulturne dediščine lokalnega okolja. Site-specific performans, radijske oddaje in primere mapiranj mest bomo ob zaključku projekta predstavile v publikaciji, na voljo pa bo tudi interaktivna aplikacija. Jasmina JernatManca G. Renko, Tea Hvala, Tihana BertekGabrijela IvanovMarino ČajdoŽeljka VučkovićIvana Dragsic, Ivana HadjievskaJana Kocevska

Hrvaška, Slovenija

V pripravi je nova družabna igra, ki prinaša umetniške portrete tako nominirank za WoW Nagrade kot tudi žensk, ki jih predstavljamo v WoW Mestih. Igra vključuje tudi aplikacijo in spremna pedagoška gradiva. Mednarodne umetnice_ke, ki bodo prispevale_i ilustracije, bomo izbrale prek razpisa.