Jasna Jasna Žmak

Jasna Jasna Žmak je pisateljica, dramaturginja in raziskovalka iz Zagreba, ki se udejstvuje na področju gledališča, plesa, literature in filma. Je docentka na oddelku za dramaturgijo na Akademiji dramske umetnosti Univerze v Zagrebu, kjer na dodiplomskem in magistrskem študiju uči dramaturgijo performansa. Doktorirala je na Fakulteti za družbene vede in humanistiko Univerze v Zagrebu. Je avtorica številnih knjig sta Predavanje kot izvedba- izvedba kot predavanje – o proizvajanju znanja v umetnosti (Predavanje kao izvedba, izvedba kao predavanje – o proizvodnji znanja u umjetnosti, Leykam International, 2019) in Tiste stvari eseji o ženski seksualnosti (One stvari – Eseji o ženskoj seksualnosti, Fraktura, 2020). Organizirala je že več delavnic na temo pisanja, feminizma in/ali psihodrame. Trenutno deluje tudi kot predsednica hrvaške zveze scenaristov in piscev uprizoritvenih del – SPID.